Ái Châu Hoà Chính tiên sinh lục 愛州和正先生錄

Ái Châu Hoà Chính tiên sinh lục 愛州和正先生錄

Sách gồm 2 phần: Phần đầu: 30 tờ gồm các bài thơ Hán và Nôm như Ái Châu Hoà Chính tiên sinh lục [愛州和正先生録] của Hoà Chính tiên sinh, Thiên địa tạo sơn thuỷ phú [天地造山水賦] của Tả Ao tiên sinh, nói về phép xem phong thuỷ, về việc phân chia ngũ hành trong vũ trụ, mạch đất tốt xấu… Phần thứ hai: chép về bí quyết xem các mạch của cơ thể con người để đoán tính tình, xem việc cát hung trong nhà, phép xem bói chân gà, xem giờ xuất hành, cầu tài v.v...

Một số hình ảnh trang sách:

 

Loading...

Loading...