Cân xương tính số : 27-04-2018
Chọn ngày tháng năm sinh dương lịch
Giờ sinh :   Ngày :  Tháng :  Năm :  
Bình giải cân xương với 6 lượng 5 chỉ

Số này suy ra thì phước lộc chẳng nhỏ, tài cao giúp nước công cả yên dân, chức trọng trào đình giàu sang tột bật, vang danh thiên hạ.

Mạng này phúc đức kém chi đâu
An quốc an dân cực phẩm cầu
Phú quí vinh hoa nhà cửa rộng
Nhứt hô bá ứng, vạn người hầu.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông đều làm quan to chức lớn, tiền bạc dồi dào. Có quý nhân giúp đỡ. Về sau con cái học hành đỗ đạt. Đây là số đại cát.

Loading...
Loading...
Phép "Cân Xương Tính Số" là phép xem vận mạng một cách ngắn gọn trên cơ sở quy đổi năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh thành một số lượng chỉ nhất định. Phép xem này chỉ nên dùng để tham khảo.
Loading...