Xem tuổi con với ba, mẹ
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Bính Thìn [丙辰]
Mệnh : Sa Trung Thổ
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Đinh Dậu [丁酉]
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thuỷ
Năm : Đinh Hợi [丁亥]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc
Năm : Đinh Dậu [丁酉]
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thuỷ

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Dương Thổ - Mệnh Con : Âm Hỏa => Tương SinhMệnh Mẹ : Âm Thổ - Mệnh Con : Âm Hỏa => Tương Sinh

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Bính - Thiên can Con : Đinh => Bình Thiên can Mẹ : Đinh - Thiên can Con : Đinh => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Thìn - Địa chi Con : Dậu => Lục hợpĐịa chi Mẹ : Hợi - Địa chi Con : Dậu => Bình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Càn - Cung Con : Khảm => Cung Mẹ : Tốn - Cung Con : Khảm => Sinh Khí (tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Kim - Niên mệnh năm sinh Con: Thuỷ => Tương SinhNiên mệnh năm sinh Mẹ : Mộc - Niên mệnh năm sinh Con: Thuỷ => Tương Sinh