Kim Ngưu (21-04=>20-05)
Tử vi cung Kim Ngưu tháng 03/2016

Tử vi cung Kim Ngưu tháng 03/2016

Tử vi cung Kim Ngưu tháng 02/2016

Tử vi cung Kim Ngưu tháng 02/2016

Tử vi của Kim Ngưu trong tháng 1/2016

Tử vi của Kim Ngưu trong tháng 1/2016

Tử vi tháng 12/2015 của Kim Ngưu

Tử vi tháng 12/2015 của Kim Ngưu