Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Qúy Dậu [酉]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Đinh Sửu [丁丑]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Kim - Mệnh người khác:  Âm Thủy => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Qúy - Thiên can người khácĐinh => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi bạn: Dậu - Địa chi người khác: Sửu => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Đoài - Cung phi người khác: Chấn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Khắc
Loading...
Loading...
Hóa giải tuổi xung giữa con và bố mẹ bằng Ngũ hành

Hóa giải tuổi xung giữa con và bố mẹ bằng Ngũ hành

Quan hệ sinh khắc trong Ngũ hành

Quan hệ sinh khắc trong Ngũ hành

Loading...