Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Giáp Dần [甲寅]
Mệnh : Đại Khê Thủy
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Canh Tuất [庚戌]
Mệnh : Thoa Xuyến Kim
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thủy - Mệnh người khác: Dương Kim => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Giáp - Thiên can người khácCanh => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi bạn: Dần - Địa chi người khác: Tuất => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Cấn - Cung phi người khác: Chấn => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Khắc
Loading...
Loading...
Hóa giải tuổi xung giữa con và bố mẹ bằng Ngũ hành

Hóa giải tuổi xung giữa con và bố mẹ bằng Ngũ hành

Quan hệ sinh khắc trong Ngũ hành

Quan hệ sinh khắc trong Ngũ hành

Loading...