Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Đinh Mão [丁卯]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Giáp Thân [甲申]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Hỏa - Mệnh người khác: Dương Thủy => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Đinh - Thiên can người khácGiáp => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Mão - Địa chi người khác: Thân => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Tốn - Cung phi người khác: Khảm => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Thuỷ => Tương Sinh tốt
Loading...
Loading...
Hóa giải tuổi xung giữa con và bố mẹ bằng Ngũ hành

Hóa giải tuổi xung giữa con và bố mẹ bằng Ngũ hành

Quan hệ sinh khắc trong Ngũ hành

Quan hệ sinh khắc trong Ngũ hành

Loading...