Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Mậu Thân [戊申]
Mệnh : Đại Dịch Thổ
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Nhâm Tí [壬子]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thổ - Mệnh người khác: Dương Mộc => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Mậu - Thiên can người khácNhâm => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Thân - Địa chi người khác: => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Cấn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Thổ => Bình
Hóa giải tuổi xung giữa con và bố mẹ bằng Ngũ hành

Hóa giải tuổi xung giữa con và bố mẹ bằng Ngũ hành

Quan hệ sinh khắc trong Ngũ hành

Quan hệ sinh khắc trong Ngũ hành