Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Mậu Thìn [戊辰]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Nhâm Ngọ [壬午]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Mộc - Mệnh người khác: Dương Mộc => Bình
Về Thiên can
Thiên can bạn: Mậu - Thiên can người khácNhâm => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Thìn - Địa chi người khác: Ngọ => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Chấn - Cung phi người khác: Cấn => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Thổ => Tương Khắc
Hóa giải tuổi xung giữa con và bố mẹ bằng Ngũ hành

Hóa giải tuổi xung giữa con và bố mẹ bằng Ngũ hành

Quan hệ sinh khắc trong Ngũ hành

Quan hệ sinh khắc trong Ngũ hành