Ai nói “hồng nhan bạc mệnh

Ai nói “hồng nhan bạc mệnh

Xem bói, tướng tay của người có quý nhân phù trợ

Xem bói, tướng tay của người có quý nhân phù trợ