Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Nhâm Tí [壬子]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Kỷ Mùi [己未]
Mệnh : Thiên Thượng Hỏa
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Mộc - Mệnh người khác: Âm Hỏa => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Nhâm - Thiên can người khácKỷ => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: - Địa chi người khác: Mùi => Lục hại
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khảm - Cung phi người khác: Chấn => Thiên Y (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thuỷ - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Sinh tốt
Loading...
Loading...
Loading...