Xem ngày khai trương (Xuất nhập) tháng 02 năm 2018
Chọn tháng, năm dương lịch
Tháng :  Năm :  
Âm lịch: tháng Giáp Dần [甲寅] - năm Mậu Tuất [戊戌]
Ngày thứLịchNgàyXung khắc nhấtXem chi tiết
5DL: 1/2/2018
AL: 16/12/2017
Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [庚午]Chi tiết
6DL: 2/2/2018
AL: 17/12/2017
Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Chi tiết
7DL: 3/2/2018
AL: 18/12/2017
Bính Dần [丙寅]Nhâm Thân [壬申]Chi tiết
4DL: 7/2/2018
AL: 22/12/2017
Canh Ngọ [庚午]Bính Tí [丙子]Chi tiết
5DL: 8/2/2018
AL: 23/12/2017
Tân Mùi [辛未]Đinh Sửu [丁丑]Chi tiết
CNDL: 11/2/2018
AL: 26/12/2017
Giáp Tuất [甲戌]Canh Thìn [庚辰]Chi tiết
2DL: 12/2/2018
AL: 27/12/2017
Ất Hợi [乙亥]Tân Tỵ [辛巳]Chi tiết
3DL: 13/2/2018
AL: 28/12/2017
Bính Tí [丙子]Nhâm Ngọ [壬午]Chi tiết
4DL: 14/2/2018
AL: 29/12/2017
Đinh Sửu [丁丑]Quý Mùi [癸未]Chi tiết
2DL: 19/2/2018
AL: 4/1/2018
Vũ Thuỷ []Mậu Tí [戊子]Chi tiết
3DL: 20/2/2018
AL: 5/1/2018
Quý Mùi [癸未]Kỷ Sửu [己丑]Chi tiết
4DL: 21/2/2018
AL: 6/1/2018
Giáp Thân [甲申]Canh Dần [庚寅]Chi tiết
3DL: 27/2/2018
AL: 12/1/2018
Canh Dần [庚寅]Bính Thân [丙申]Chi tiết
4DL: 28/2/2018
AL: 13/1/2018
Tân Mão [辛卯]Đinh Dậu [丁酉]Chi tiết