Xem ngày nhập trạch (về nhà mới) tháng 02 năm 2018
Chọn tháng, năm dương lịch
Tháng :  Năm :  
Âm lịch: tháng Giáp Dần [甲寅] - năm Mậu Tuất [戊戌]
Ngày thứLịchNgàyXung khắc nhấtXem chi tiết
5DL: 1/2/2018
AL: 16/12/2017
Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [庚午]Chi tiết
6DL: 2/2/2018
AL: 17/12/2017
Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Chi tiết
7DL: 3/2/2018
AL: 18/12/2017
Bính Dần [丙寅]Nhâm Thân [壬申]Chi tiết
2DL: 5/2/2018
AL: 20/12/2017
Mậu Thìn [戊辰]Giáp Tuất [甲戌]Chi tiết
4DL: 7/2/2018
AL: 22/12/2017
Canh Ngọ [庚午]Bính Tí [丙子]Chi tiết
4DL: 14/2/2018
AL: 29/12/2017
Đinh Sửu [丁丑]Quý Mùi [癸未]Chi tiết
5DL: 15/2/2018
AL: 30/12/2017
Mậu Dần [戊寅]Giáp Thân [甲申]Chi tiết
5DL: 22/2/2018
AL: 7/1/2018
Ất Dậu [乙酉]Tân Mão [辛卯]Chi tiết
3DL: 27/2/2018
AL: 12/1/2018
Canh Dần [庚寅]Bính Thân [丙申]Chi tiết