Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Đinh Tỵ [丁巳]
Mệnh : Sa Trung Thổ
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Qúy Mùi [未]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Thổ - Mệnh vợ: Âm Mộc => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Đinh - Thiên can vợQúy => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi chồng: Tỵ - Địa chi vợ: Mùi => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Khôn - Cung vợ: Ly => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thổ - Niên mệnh vợ: Hoả => Tương Sinh tốt
Xem tuổi Vợ  Chồng

Xem tuổi Vợ Chồng