Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Ất Sửu [乙丑]
Mệnh : Hải Trung Kim
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Giáp Thân [甲申]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Kim - Mệnh vợ: Dương Thủy => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Ất - Thiên can vợGiáp => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Sửu - Địa chi vợ: Thân => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Càn - Cung vợ: Khảm => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Kim - Niên mệnh vợ: Thuỷ => Tương Sinh tốt
Loading...
Loading...
Xem tuổi Vợ  Chồng

Xem tuổi Vợ Chồng

Loading...