Vì sao làm nhà hướng Nam là tốt nhất?

Vì sao làm nhà hướng Nam là tốt nhất?