Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Tân Mùi [辛未]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Tân Hợi [辛亥]
Mệnh : Thoa Xuyến Kim
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Thổ - Mệnh người khác: Âm Kim => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Tân - Thiên can người khácTân => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Mùi - Địa chi người khác: Hợi => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Tốn => Thiên Y (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Sinh tốt
Loading...
Loading...
Loading...