Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Canh Tuất [庚戌]
Mệnh : Thoa Xuyến Kim
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Mậu Tí [戊子]
Mệnh : Tích Lịch Hỏa
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Kim - Mệnh vợ: Dương Hỏa => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Canh - Thiên can vợMậu => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Tuất - Địa chi vợ: => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Chấn - Cung vợ: Cấn => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Mộc - Niên mệnh vợ: Thổ => Tương Khắc
Loading...
Loading...
Xem tuổi Vợ  Chồng

Xem tuổi Vợ Chồng

Loading...