Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Mậu Thìn [戊辰]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Kỷ Mão [己卯]
Mệnh : Thành Đầu Thổ
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Mộc - Mệnh vợ: Âm Thổ => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Mậu - Thiên can vợKỷ => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Thìn - Địa chi vợ: Mão => Lục hại
Về Cung phi
Cung chồng: Chấn - Cung vợ: Cấn => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Mộc - Niên mệnh vợ: Thổ => Tương Khắc
Loading...
Loading...
Xem tuổi Vợ  Chồng

Xem tuổi Vợ Chồng

Loading...