Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Nhâm Thân [壬申]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Đinh Hợi [丁亥]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Kim - Mệnh vợ: Âm Thổ => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Nhâm - Thiên can vợĐinh => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi chồng: Thân - Địa chi vợ: Hợi => Lục hại
Về Cung phi
Cung chồng: Cấn - Cung vợ: Tốn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thổ - Niên mệnh vợ: Mộc => Tương Khắc
Loading...
Loading...
Xem tuổi Vợ  Chồng

Xem tuổi Vợ Chồng

Loading...